óFEIGURS +65GRUPP

Gruppen startades i maj 2023 med hjälp av projektpengar från RF SISU-Skåne.

Vi träffas regelbundet några gånger varje månad och våra aktiviteter sker vanligtvis under vardagar, dagtid. Vi anordnar bland annat uteritter, studiebesök och ridkurser.

Välkommen att delta i våra aktiviteter om detta är något som kan passa dig!

Vid frågor kontakta: Margareta Nilsson (suppleant i styrelsen) på mail: 53vram@gmail.com