Information gällande passgrenar med startboxar under KM 2023.

I föreningen Ofeigur är vi ytterst glada för det intresse det finns inom passgrenarna. Önskemål och ambitionen har varit att anordna passgrenar med startboxar under årets KM. Dock kräver tävling med startboxar ett lite extra stort engagemang och kompetens för att använda dessa på ett säkert och korrekt sätt. Styrelsen anser tyvärr att vi i dagsläget inte kan erbjuda startboxarna på vårt KM då vi anser riskerna allt för stora då vi inte har den resurs gällande funktionärer som krävs för att genomföra de grenar på ett acceptabelt sätt. Om passgrenar (P1 & P3) ska kunna genonföras behöver tävlingssektionen få in 7 personer som besitter kunskap om grenarna, hur startboxarna fungerar och som ställer upp under årets KM. Vi är väl medvetna om att man inom föreningen vill genomföra dessa och vi i styrelsen tycker det är precis lika tråkigt som ni. Under Skånska mästerskapen anordnades dessa grenar men under vår utvärdering anser vi inte kvalitén för de tävlande vara så pass bra att vi vill arrangera den grenen under samma år utan att vi har haft möjligheten att utveckla leveransen. Ambitionen finns så klart att kunna erbjuda det under nästkommande år om resurserna finns tillgängliga. / Ordförande Alice Akkerman samt tävlingsledare Catarina Mårtensson