AvelsSektionen

Svenska Islandshästförbundets stiftelse för avel (SIF Avel) instiftades av Svenska Islandshästförbundet (SIF) och startade sin verksamhet under 2013. Sedan årskiftet 2013/2014 har stiftelsen uppdrag från Jordbruksverket att sköta stambokföring och register över islandshästar i Sverige.

Stiftelsens främsta ändamålet är att främja aveln av den renrasiga islandshästen. Stiftelsen ansvarar för alla frågor rörande islandshästavel där stambokföring och avelsvärdering är de största delarna. SIF Avel samarbetar med andra FEIF medlemsorganisationer samt även med myndigheter och andra organ i Sverige.

Ófeigurs kontaktperson för avelsektionen är Mette Lund Lindberg och aktiviteter arrangeras gärna, kontaktuppgifter hittar ni här.

För kontktuppgifter och alla frågor rörande avel, registreringar, pass och ägarbyten gå in på: SIF Avels hemsida.