Fritidssektionen

.

Ófeigur är till för alla islandshästryttare!

Vi önskar driva flertalet aktiviteter för alla medlemmar inom Ofeigurs stora upptagningsområde. 

Fritidssektionen är mycket positiv till olika typer av arrangemang så som:
*Trafik-/miljöträningsdag,
*Medlemsträffar både med eller utan häst (t.ex. pyssel, filmvisning och/eller fika)   
*Lastningskurser
*Första hjälpen
*med mera

Vill du arrangera något för våra medlemmar? Kontakta Anja Akkerman i fritidssektionen.