• Funktionärer

Funktionärspoäng!
Eftersom det gamla systemet för funktionärspoäng var mycket tidskrävande för vår kassör och skattepliktigt för användaren,
har det beslutats att slopa det nuvarande systemet.
Redan intjänade poäng kan fortfarande användas som innan, upp till ett år efter intjänandet.Nya systemet innebär att man som funktionär
 

  • Skickar reseräkning till kassören för resa till och från aktivitet. (Blankett kommer finnas här)
  • Har fria måltider under arbetspasset
  • Bjuds in till ”belönings” aktiviteter av olika slag.


Vi ser fram emot att träffa er alla även denna säsong.

Funderar du på att bli funktionär ?
men känner dig osäker på vad det innebär och vad du kan göra. Här finns en sammanställning över olika ansvarsområden och vad de innebär. Det finns någon uppgift som passar alla så tveka inte med att höra av dig, ju fler vi är ju smidigare blir det!
Välkommen!!