Ordförande

Maggan Löwing
Maila Maggan
0706-877002

Vice Ordförande

Göran Montan
Maila Göran
0706-009102

Kassör/ Avel
Mia Sandelin

Maila Mia
0705-484840

Sekreterare/ Utbildning
Anna Forné
Maila Anna 
072-2003722

Ledamot Tävling
Catarina Mårtensson
Maila Catarina
0709-247801

Ledamot Ungdomsrepresentant
Tindra Westman
Maila Tindra
0709-957926

Ledamot Utbildning
Lars Brorsson
Maila Lars
0766-395986

Ledamot Fritid
Alice Akkerman
Maila Alice
0761-847476

Suppleant 
Margaretha Nilsson 

Suppleant 
Anneli Hemmingsson

 

Suppleant
Carina Liljedahl 

Revisorer: Tina Lillängen och Mia Sjögren Öhrn     
                                   
Revisorsuppl.: Eva Bengtsson
                                                                 
Valberedning: Thórir "Foje" Steindórsson (sammankallande)                                 

Kontakta styrelsen: