Ófeigurs värdegrund

Ansvar – Med respekt och tillit tar vi hand om varandra, hästarna och miljön vi vistas i. Vi välkomnar alla oavsett nationalitet, etniskt ursprung, religion, ålder, kön, sexuell läggning samt fysiska, psykiska och ekonomiska förutsättningar.

Ödmjukhet – Med nyfikenhet lyssnar vi på varandra och delar med oss av våra olika kunskaper och erfarenheter. Vi stöttar varandra i med- och motgång och talar aldrig bakom någons rygg. Vi använder inte sociala medier i negativt syfte.

Trygghet – Vi känner gemenskap och glädje i en trygg och öppen miljö där alla är lika värdefulla. Vi är goda förebilder för varandra och motverkar mobbning och trakasserier.