Kära Ófeigurmedlemmar.

Klubban är slagen, årsmötet avslutat och ett nytt Ófeigurår har inletts.
Årsmötet, under ledning av Bo Silverbern var en trivsam och värdig tillställning med bra diskussioner och kloka beslut.
Den nya styrelsen har visserligen bara haft ett , konstituerande, möte, men det står redan klart att styrelsen tar sig an uppgiften med stor respekt för er kära medlemmar. Vi anser att vi ska bygga vidare på det goda som den gamla styrelsen har påbörjat. Vi ska också se hur vi kan bli mer transparenta  och göra det ännu lättare för alla som är intresserade att följa vårt arbete och kunna engagera sig. Därför bereder vi nu frågan hur vi ska kunna göra styrelsens mötesprotokoll offentliga. Det måste i så fall röra sig om beslutsprotokoll.
Vi skall också se över hur vi skall göra föreningen ännu attraktivare. Vilka aktiviteter efterfrågas?
Som ni säkert förstår så är vi bara i början och jag ska försöka att regelbundet återkomma med mina funderingar.

Jag vill gärna passa på att för mig och hela styrelsen tacka för ert förtroende. Ni kan vara säkra på att vi kommer att göra vårt yttersta för föreningens bästa.

Göran Montan
Ordförande

Intresserad av Sifs Integritetspolicy? Klicka här 

Medlemsavgiften betalas direkt till Ofeigur. Men vi skickar ingen faktura som SIF gjorde. I stället kommer ett mailmeddelande strax efter nyår att sändas ut till samtliga medlemmar, där det står belopp och Plusgirokonto.
För att det skall fungera måste mailadresserna vara korrekta. Du kan kontrollera den genom att gå in på IdrottOnline, klicka på hänglåset (högst upp i högra hörnet), skriva ditt personnummer och använda det IOL-lösenord du fått. Om du glömt det klicka på "Glömt lösenord" och följa instruktionerna. Klicka sedan på "gubben" och Min sida. Där står din e-postadress. Om den inte är korrekt kan du ändra genom Redigera min profil. De som i år haft introduktionsmedlemskap blir seniorer.

Styrelsen Ofeigur


Medlemskap
From 2017 sköter lokalföreningarna i SIF registrering och mottagande av medlemsavgift. Hela avgiften inkl den del av avgiften som tillhör SIF betalas in till lokalföreningen, som sedan vidarebefordrar SIFs del vidare. Det finns olika typer av medlemskap:

Senior – Vuxen medlem från 19 år, tidningen Islandshästen ingår
Junior – Barn och Ungdom t o m det år man fyller 18 år, tidningen Islandshästen ingår
Familj – Hela familjen, skriven på samma adress oavsett hur stor den är, tidningen Islandshästen ingår i ett exemplar
Introduktion – Ny medlem och den, som inte varit medlem de senaste tre åren. Gäller första året. Går ej att kombinera familjemedlemskap med introduktion. Tidningen Islandshästen ingår
Stöd – Huvudmedlemskap i annan lokalförening inom SIF

Avgift
Senior 600:- (SIF 450:-) from 2020 har SIF höjt med 50 :-
Junior 290:- (SIF 200:-)
Familj 730:- (SIF 550:-) oavsett antal medlemmar i familjen
Introduktion 450:- (SIF 300:-)
Stöd 150:-

Inbetalning till Plusgiro 102 05 17-7. Ange namn, personnummer, ev WF-nummer, mailadress och mobilnummer om du är ny i Ófeigur.
Om du vill byta lokalförening eller bli stödmedlem kontakta Ófeigur och din gamla lokalförening.
Kontaktadress till kassören mia@simontorp.se