Funktionärsguide
Om du är orolig för att inte dina kunskaper räcker till för att vara funktionär på tävling får du här en liten guide. Vilka olika funktionärsposter det finns och vad de innebär.

Tävlingsledaren – Den här personen har ansvaret över hela tävlingen och är den som tillsammans med huvuddomaren löser och tar beslut ang ev problem som uppstår. För att ta på sig detta ansvar behöver man gott om ansvarsfulla funktionärer runt omkring sig under tävlingsdagen. Det är mycket ansvar som ligger här även före tävlingen. Tex att se till att domare blir bokade, att veterinär blir bokad, att tävlingen kommer ut på Icesale, att propositionen blir skickad till SIF mm men framförallt att vara en duktig och smidig ledare så att så många som möjligt tycker att det är roligt att tillsammans skapa en tävling. Och att se till att budgeten håller.

Sekretariatsansvarig – Här sköter man alla listor, tar emot strykningar och andra ändringar. Ser till att resultaten kommer ut. Här behöver man vara datakunnig. Som en spindel i nätet, håller ihop alla trådar under tävlingen.

Speaker – Som speaker bör man ha kunskap och erfarenhet av tävlingsformer. Här är det även viktigt att ha koll på tidsschemat. Är du intresserad av detta uppdrag är det bra att sitta med en erfaren speaker de första gångerna. Det är speakern som styr hela tävlingen.

Incheckningsansvarig – Vid incheckning skall ryttarförsäkran lämnas in om de inte redan lagt den i brevlådan. Ryttarförsäkran skall lämnas innan hästen lastas av på området. Pass och vaccination skall kontrolleras. Här behöver man ha kunskap om vaccinationsregler.

Domarsekreterare – Vid de större tävlingarna är det bra att vara två sekreterare, en som skriver kommentarer och en som räknar och håller upp poängskyltar. Som domarsekreterare är det viktigt att vara lyhörd för hur just din domare vill ha det. En del domare tycker om att samtala med sekreteraren och svarar gärna på dina eventuella frågor medan andra vill ha tyst och lugn och ro för att kunna utföra sitt arbete. Sitter du hos en engelsktalande domare skall kommentarerna skrivas på engelska. Detta för ett det lätt blir fel vid översättning men även för att domaren ska kunna svara på eventuella frågor från ryttare efter avslutad gren. Du behöver inte ha gått en domarsekreterarkurs för att sitta men det är bra om du läst på lite om hur man räknar ut poängen i de olika grenarna. Oftast försöker vi para ihop erfaren sekreterare med nya för att förenkla. Om du sitter hos en domare som vill ha det tyst bör du respektera detta även vid samtal med din sekreterarpartner. Prata inte mer än nödvändigt vad som krävs för din uppgift. Upptäcker du något fel i dina kommentarer eller beräkningar ska du naturligtvis säga ifrån så att det går att rätta till. Detta kan hända den bästa och det viktigaste är att det blir rätt.

Veterinärsassistent – Detta uppdrag startar tidigt på morgonen och du finns vid veterinärens sida hela tiden. Varje häst som besiktas skall prickas av på en lista. Listorna skall sedan till sekretariatet.
Collectingring – Här ansvarar du för att rätt ryttare befinner sig i collectingring och att de får rätt markering på sig. Här kommer du ha tillgång till kommunikationsradio och kan påkalla speakerns uppmärksamhet om något inte är rätt. Markeringsbanden ska sitta antingen på benen eller på armarna. Här är du även behjälplig under hovbeslagskontroller som utförs av en domare.

Grindvakt – Grinden ska vara stängd under pågående ritt. Öppna och stäng då ryttare skall in eller ut från banan. Var även uppmärksam på om någon under ritten bryter så den ryttaren kan komma ut snabbt och smidigt utan att störa andra ryttare för mycket.

Löpare i cafeterian – Som löpare ser du till att mat och fika kommer ut till domare, sekretariat och andra funktionärer som inte kan lämna sina poster. Detta uppdrag kan kombineras med annat, gärna knutet till cafeterian

Insamlare – Efter varje gren skall domarkommentarer hämtas från båsen. Dessa ska sedan klippas och häftas ihop och läggas tillgängliga för ryttare att hämta. Detta uppdrag kan kombineras med annat.

Boxansvarig – Vid större tävlingar tillhandahåller vi uppstallning. Här krävs en del förarbete genom att spån och hö ska beställas. Detta skall finnas tillgängligt på stallområdet. Boxar skall även de beställas. Under tävlingsdagarna behöver stallområdet kontrolleras, se till att gödselhanteringen fungerar och att ryttare som har frågor blir besvarade. Boxarna ska märkas ryttare- och hästnamn och även kontrolleras att de är utmockade sista dagen.

Parkeringsvakt – Även detta krävs vid större tävlingar för att alla ska få plats. Se till att bilar och släpar hamnar på anvisad plats.

Startboxar – Vid allt arbete vid startboxarna skall hjälm bäras av samtliga funktionärer. Här utser vi en som är ansvarig. Sen behövs det funktionärer både till att stänga boxar och dra i startflaggan. Ytterligare en post behövs för att kalla på nästa startande samt i vissa grenar sätta väst på ryttare.

Toalett- och sopansvarig – Som under tävlingsdagen ser till att toaletter hålls rena och att det finns papper. Tömma sopor så det inte blir överfullt både på toaletterna och de soptunnor som finns ute på området.

Flagghissare – som ser till att alla flaggor blir hissade inför första tävlingsdagens början samt nedtagna vid tävlingens slut. Detta uppdrag kombineras med annat.

När tävlingen är slut –
* Skall toaletter städas.
* Banorna samt hela området skall mockas.
* Skräp skall plockas.
* Kontrollera att alla hagar och ev boxar är mockade.
* Sekretariatet skall städas.
* Cafeterian skall städas. Incheckningen skall städas.