Ungdomssektionen

Ungdomssektionen jobbar för att ena och förena Sveriges alla islandshästungdomar.
Ófeigur önskar att kontinuerligt under året arrangera kurser, läger, träffar och mycket mer för våra ungdomar. 

Ungdsomssektionen tar gärna emot tips, tankar och idéer till olika aktiviteter.  Ansvarig för Ófeigurs ungdsomssektion är Martina Williams, hennes kontakt uppgifter hittar ni här.